Smart sparing for barna dine

Når du skal spare penger for barna dine, vil du gjerne få mest mulig ut av pengene som spares slik at barna kan få et bra utgangspunkt i livet. Det er flere måter å gjøre dette på. Noen metoder har vist seg å innebære en viss risiko, selv om det gjerne er metoden for å få mest mulig avkastning på pengene.

Spare i aksjefond

Hvis man ønsker å få mest mulig avkastning for pengene man sparer til barna, kan det være lurt å spare i aksjefond. Ved at pengene står i aksjefond, vil de bli investert i ganske sikre aksjer slik at verdien øker raskere enn den ville gjort bare med bankrenter. Det er en viss risiko med å investere i aksjefond. For å redusere risiko må sparing i aksjefond være langsiktig sparing. Da vil man kunne vente med å ta ut pengene hvis man skulle være så uheldig at aksjene har hatt en reduksjon i pris. Sparing for å hjelpe barna å etablere seg er en ypperlig situasjon som egner seg for dette da pengene vanligvis skal stå der i 18-20 år.

Om du ønsker å redusere denne risikoen, er det mulig å fordele pengene slik at 50% står i aksjefond og 50% gir fast renteavkastning. Da er man sikker at pengene man sparer ikke reduseres eller forsvinner.

Spare på høyrentekonto

En sikker måte å spare på, er å plassere pengene på en høyrentekonto. Dette er en helt sikker løsning, men til tider kan rentene være noe lave. Over tid vil dette også gi god avkastning på pengene, og barna vil få en god start i livet på grunn av pengene man til slutt har spart opp.

Vurdering rundt arveavgift

Tidligere var det lurt å ta stilling til om pengene skulle stå i barnas eller foreldrenes navn. Dette er ikke lenger en like viktig problemstilling som det var tidligere. Nå når arveavgiften er tatt bort, er ikke problemstilling med beskatning på grunn av overføringa av disse pengene et problem. Den eneste problemstillingen man må forholde seg til er formueskatt som oppstår på grunn av sparingen.

Men det er jo alltids et poeng med eierskapet til pengene. Pengene tilhører juridisk den personen som kontoen står på. Om kontoen står i barnas navn, kan de råde over kontoen og pengene selv når de skal etablere seg og trenger pengene.

Hvorfor spare for barna?

Det er mange grunner til å spare for barna. De fleste skal gjennom noen kostbare faser med en gang de flytter hjemmefra. Da er samfunnet basert på at de har penger til depositum for å leie en leilighet, eller eventuelt egenkapital for å kjøpe seg en bolig. Skal man studere, har man i Norge heldigvis tilgang på studielån fra Staten, men dette er bare nok til å dekke det absolutte minimumsbehovet for en student. Hvis barna har lyst til og evner til å starte opp noe eget i stedet for å jobbe for andre, er det også noe de kan få mulighet til med oppsparte midler. Man gir barna mange valg ved å spare opp så mye man har anledning til helt fra de blir født. Da kommer man godt i gang i livet, og har mange muligheter man ellers ikke ville hatt.

Måten man sparer på er derfor viktig slik at man gjør hva man kan med de pengene man kan sette til side. Etter få år vil man allerede se at det blir en del kroner ut av all sparing og barna får en glimrende start på livet.